Η επιλογή αντικειμένου σπουδών είναι μία σημαντική απόφαση που καλείται να πάρει κάθε νέος που αποφασίζει να σπουδάσει. Πρόκειται για μία απόφαση που είναι συνυφασμένη με την μετέπειτα ζωή του οριοθετώντας σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Η ορθή απόφαση είναι θέμα εκτίμησης των προσωπικών προτιμήσεων, των κλίσεων και των προοπτικών απασχόλησης σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.

     Στο Τμήμα Τουριστικών του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ προσφέρεται η δυνατότητα στους νέους να μορφωθούν και να καταρτιστούν σε ένα διαρκώς διευρυνόμενο και ποικίλο πεδίο με ιδιαίτερη δυναμική και ανάπτυξη. Η κατάρτιση αφορά εκπαίδευση στις λειτουργίες του μάνατζμεντ και μάρκετινγκ των Τουριστικών Επιχειρήσεων, εκπαίδευση στις ξένες γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά), όπως και εκπαίδευση στις επιμέρους δραστηριότητες των τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, πρακτορείων ταξιδίων, επισιτιστικών μονάδων), μέσων μεταφορών (αεροπορικές εταιρείες, κρουαζερόπλοια,κλπ), υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ., μελετητικά γραφεία και κέντρα πληροφόρησης, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες.

     Το επίπεδο σπουδών που παρέχεται καθιστά το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ισότιμο με κάθε άλλο ομοειδές Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, με τις ανάλογες επαγγελματικές προοπτικές και τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα.

     Οι απόφοιτοί μας θα είναι σε θέση να εργαστούν σε όλους τους χώρους του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα αποκομίζοντας όχι μόνο προσωπική ικανοποίηση από τη εργασία τους, αλλά συμβάλλοντας παράλληλα και στην αύξηση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και του ελληνικού δημοσίου τομέα. Είναι τα άτομα που θα στελεχώσουν σε ανώτατο επίπεδο τις τουριστικές επιχειρήσεις και θα δίνουν συμβουλές σε θέματα τουριστικής πολιτικής και ανάπτυξης.

     Επί πλέον, οι απόφοιτοί μας έχουν το δικαίωμα να εργαστούν και ως λογιστές.

 

Σύντομη γνωριμία με το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και το Τμήμα

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ηπείρου ιδρύεται το 1994 και ανήκει στην Ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και αυτοδιοικείται στα πλαίσια του Νόμου 1404/83. Η εποπτεία της πολιτείας ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το Τ.Ε.Ι. έχει έδρα την Άρτα και παραρτήματα στα Ιωάννινα, την Ηγουμενίτσα και την Πρέβεζα. Έχει τέσσερις (4) σχολές και δεκατρία (13) τμήματα. Το Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων είναι ένα από τα τμήματα του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και λειτουργεί στο Παράρτημα Ηγουμενίτσας.