ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Το Τμήμα διαθέτει εστιατορική μονάδα / καφετέρια για την εκπαίδευση των φοιτητών, έκτασης περίπου 400 τ.μ. πλήρως εξοπλισμένη.

Επίσης διαθέτει ξενοδοχειακή μονάδα (μοτέλ) που πρόσφατα ανακαινίζεται, δυναμικότητας 36 κλινών και 18 δωματίων

Στους 34 Η/Υ έχει γίνει εγκατάσταση των προγραμμάτων «ΕΡΜΗΣ», «FIDELIO» και «GALILEO» για τις ανάγκες και των δύο εργαστηριακών μαθημάτων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

Οι στόχοι για την επόμενη τριετία επικεντρώνονται σε τρεις τομείς:

α) Στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

β) Στη βελτίωση της τεχνολογικής υποδομής.

γ) Στην επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟ Ι.Τ.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/5-3-2002