Τίτλοι Μαθημάτων – Κατηγορία Μαθημάτων

Α/Α

Κωδ.

Εξάμ.

Ονομασία Μαθήματος

Υ/Υ.Ε.

 

Α. 101

Α

Μικροοικονομική

Υ

   

Α. 102

Α

Εισαγωγή σε συστήματα πληροφόρησης και Επικοινωνίας

Υ

 

Α. 103

Α

Εισαγωγή στον Τουρισμό

Υ

 

Α. 104

Α

Τουριστική Γεωγραφία Ι

Υ

 

Β. 105

Α

Στοιχεία Επαγγελματικής Μαγειρικής

Υ

 

Α. 106

Α

Στοιχεία Δικαίου

Ε.Υ.

 

Α. 107

Α

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ε.Υ.

 

Β. 201

Β

Μακροοικονομική

Υ

 

Β. 202

Β

Οικονομικά Μαθηματικά

Υ

 

Β. 203

Β

Εμπορικό Δίκαιο

Υ

 

B. 204

Β

Τεχνική Εστιατορίου

Υ

 

Β. 205

Β

Τουριστική Γεωγραφία ΙΙ

Υ

 

B. 206

Β

Εφαρμογές Πολυμέσων στον Τουρισμό

Ε.Υ.

 

Β. 207

Β

Υπηρεσία Ορόφων

Ε.Υ.

 

Β. 208

Β

Τουριστική Ψυχολογία

Ε.Υ.

 

Γ. 301

Γ

Στατιστική Επιχειρήσεων

Υ

 

Γ. 302

Γ

Αρχές Γενικής Λογιστικής

Υ

 

Γ. 303

Γ

Υπηρεσία Υποδοχής

Υ

 

Γ. 304

Γ

Τουριστικό Μάρκετινγκ

Υ

 

Γ. 305

Γ

Τουριστική Κοινωνιολογία

Υ

 

Γ. 306

Γ

Τουρισμός και Δημόσια Διοίκηση-

Ε.Υ.

 

Γ. 307

Γ

Εργασιακές Σχέσεις

Ε.Υ.

 

Δ. 401

Δ

Τουριστική Οικονομία

Υ

 

Δ. 402

Δ

Μπαρ-Ποτά-Οινολογία

Υ

 

  Δ. 403

Δ

Εργατικό Δίκαιο

Υ

 

Δ. 404

Δ

Ταξιδιωτικοί Οδηγοί

Υ

 

Δ. 405

Δ

Αρχές Λογιστικής Εταιρειών

Υ

 

Δ. 406

Δ

Ξενοδοχειακές Εφαρμογές με Η/Υ

Ε.Υ.

 

Δ. 407

Δ

Εμπορευματογνωσία-Προμήθειες

Ε.Υ.

 

Ε. 501

Ε

Συστήματα Κρατήσεων με Η/Υ

Υ

 

Ε. 502

Ε

Δημόσιες Σχέσεις Τουριστικών Επιχειρήσεων

Υ

 

Ε. 503

Ε

Τήρηση Λογαριασμών Πελατών

Υ

 

Ε. 504

Ε

Στοιχεία Κοστολόγησης

Υ

 

 Ε. 505

Ε

Τουριστικό Δίκαιο

Υ

 

Ε. 506

Ε

Δημόσια Υγεία

Ε.Υ.

 

Ε. 507

Ε

Ψυχαγωγία-Άθληση Πελατών

Ε.Υ.

 

ΣΤ. 601

ΣΤ

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Υ

 

ΣΤ. 602

ΣΤ

Αεροπορικοί Ναύλοι-Έκδοση Εισιτηρίων

Υ

 

ΣΤ. 603

ΣΤ

Επιβατηγός Ναυτιλία

Υ

 

ΣΤ. 604

ΣΤ

Έρευνα Τουριστικής Αγοράς

Ε.Υ.

 

ΣΤ. 605

ΣΤ

Διαφήμιση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ε.Υ.

 

ΣΤ. 606

ΣΤ

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

Ε.Υ.

 

ΣΤ. 607

ΣΤ

Ξενοδοχειακό Μάρκετινγκ

Ε.Υ.

 

Ζ. 701

Ζ

Σεμινάριο τελειοφοίτων

Υ

 

Ζ. 702

Ζ

Αγγλική Τουριστική Ορολογία

Υ

 

Ζ. 703

Ζ

Γερμανική Τουριστική Ορολογία

Ε.Υ.

 

Ζ. 704

Ζ

Ιταλική Τουριστική Ορολογία

Ε.Υ.

 

Ζ. 705

Ζ

Γαλλική Τουριστική Ορολογία

Ε.Υ.

 

Ζ. 706

Ζ

Ισπανική Τουριστική Ορολογία

Ε.Υ.

 

Ζ. 707

Ζ

Θαλάσσιος Τουρισμός

Ε.Υ.

 

Ζ. 708

Ζ

Επαγγελματικός Τουρισμός

Ε.Υ.

 

Ζ. 709

Ζ

Τουριστική Πολιτική

Ε.Υ.

 

Ζ. 710

Ζ

Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη

Ε.Υ.

 

Η. 801

Η

Πτυχιακή Εργασία

Υ