Πρόγραμμα σπουδών
  Εξάμηνο Α'|   Εξάμηνο Β'|   Εξάμηνο Γ'|   Εξάμηνο Δ'|
  Εξάμηνο Ε'|   Εξάμηνο ΣΤ'|   Εξάμηνο Ζ'|   Εξάμηνο Η'|

Επεξηγήσεις

Κ.Μ. = Κατηγορία Μαθήματος

Α.Π. = Άσκηση Πράξης

Ω.Ε. = Ώρες την Εβδομάδα

Ε.Υ. = Επιλογής Υποχρεωτικό  μάθημα

Θ = Θεωρία

Φ.Ε. = Φόρτος Εργασίας

Υ   = Υποχρεωτικό μάθημα

Ε= Εργαστήριο

Δ.Μ. = Διδακτικές  Μονάδες


 
 

 

 ΕΞΑΜΗΝΟ Α'

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

Κ.Μ.

Θ

Ε

Α.Π.

Ω.Ε.

Φ.Ε.

Δ.Μ.

1.

 Μικροοικονομική 

Υ

3

1

4

10

6

2.

 Εισαγωγή σε συστήματα πληροφόρησης και επικοινωνίας

Υ

2

3

5

9

5

3.

 Εισαγωγή στον τουρισμό

Υ

2

1

3

7

4

4.

 Τουριστική γεωγραφία Ι

Υ

3

1

4

10

6

5.

 Στοιχεία επαγγελματικής μαγειρικής

Υ

2

4

6

10

6

Το ένα από τα δύο

 Στοιχεία δικαίου

ΕΥ

2

2

6

3

 Ευρωπαϊκή ένωση

ΕΥ

2

2

6

3

Σύνολο

14

7

3

24

52

30

top

 

 ΕΞΑΜΗΝΟ Β'

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

Κ.Μ.

Θ

Ε

Α.Π.

Ω.Ε.

Φ.Ε.

Δ.Μ.

1.

 Μακροοικονομική  

Υ

3

 

1

4

10

6

2.

 Οικονομικά μαθηματικά

Υ

3

 

2

5

11

7

3.

 Εμπορικό δίκαιο

Υ

2

 

1

3

7

4

4.

 Τεχνική εστιατορίου

Υ

2

2

 

4

8

5

5.

  Τουριστική γεωγραφία ΙΙ

Υ

2

 

1

3

7

4

 

Το ένα από τα τρία

 

 

 

 

 

 

 

 Εφαρμογές πολυμέσων στον τουρισμό

ΕΥ

2

 

1

3

7

4

 Υπηρεσία ορόφων

ΕΥ

2

 

1

3

7

4

 Τουριστική ψυχολογία

ΕΥ

2

 

1

3

7

4

Σύνολο

14

2

6

2

50

30

top

 

 ΕΞΑΜΗΝΟ Γ'

 α/α

ΜΑΘΗΜΑ

Κ.Μ.

Θ

Ε

Α.Π.

Ω.Ε.

Φ.Ε.

Δ.Μ.

1.

 Στατιστική επιχειρήσεων 

Υ

3

2

 

5

11

7

2.

 Αρχές γενικής λογιστικής 

Υ

2

2

 

4

8

5

3.

 Υπηρεσία υποδοχής

Υ

2

2

 

4

8

5

4.

 Τουριστικό μάρκετινγκ 

Υ

2

 

2

4

8

5

5.

 Τουριστική κοινωνιολογία

Υ

2

 

1

3

7

4

 

Το ένα από τα δύο

 

 

 

 

 

 

 

 Τουρισμός - Δημόσια διοίκηση

ΕΥ

2

 

1

3

7

4

 Εργασιακές σχέσεις

ΕΥ

2

 

1

3

7

4

Σύνολο

13

6

4

23

49

30

top

 

 ΕΞΑΜΗΝΟ Δ'

 α/α

ΜΑΘΗΜΑ

Κ.Μ.

Θ

Ε

Α.Π.

Ω.Ε.

Φ.Ε.

Δ.Μ.

1.

 Τουριστική Οικονομία

Υ

3

 

1

4

10

6

2.

 Μπαρ - Ποτά - Οινολογία

Υ

2

2

 

4

8

5

3.

 Εργατικό δίκαιο

Υ

2

 

1

3

7

4

4.

 Ταξιδιωτικοί οδηγοί

Υ

2

 

3

5

9

5

5.

 Αρχές λογιστικής εταιριών

Υ

2

2

 

4

8

5

 

Το ένα από τα δύο

 

 

 

 

 

 

 

 Ξενοδοχειακές εφαρμογές με Υ/Η

ΕΥ

2

2

 

4

8

5

 Εμπορευματογνωσία - Προμήθειες

ΕΥ

2

2

 

4

8

5

Σύνολο

13

6

5

24

50

30

top

 

 ΕΞΑΜΗΝΟ Ε'

 α/α

ΜΑΘΗΜΑ

Κ.Μ.

Θ

Ε

Α.Π.

Ω.Ε.

Φ.Ε.

Δ.Μ.

1.

 Συστήματα κρατήσεων με Υ/Η

Υ

2

4

 

6

10

6

2.

 Δημόσιες σχέσεις τουριστικών επιχειρήσεων

Υ

2

 

2

4

8

5

3.

 Τήρηση λογαριασμών πελατών

Υ

1

4

 

5

7

4

4.

 Στοιχεία κοστολόγησης - Έλεγχος

Υ

2

2

 

4

8

5

5.

 Τουριστικό δίκαιο 

Υ

3

 

1

4

10

6

 

Το ένα από τα δύο

 

 

 

 

 

 

 

 Ψυχαγωγία άθληση πελατών

ΕΥ

2

 

1

3

7

4

 Δημόσια υγεία

ΕΥ

2

 

1

3

7

4

Σύνολο

12

10

4

26

50

30

top

 

 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΤ'

 α/α

ΜΑΘΗΜΑ

Κ.Μ.

Θ

Ε

Α.Π.

Ω.Ε.

Φ.Ε.

Δ.Μ.

1.

 Διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και διαχείριση  ανθρώπινων πόρων  

Υ

3

 

3

6

12

7

2.

 Αεροπορικοί ναύλοι - Έκδοση εισιτηρίου 

Υ

2

4

1

7

11

7

3.

 Επιβατηγός ναυτιλία

Υ

3

 

2

5

11

6

 

 Το ένα από τα δύο

 

 

 

 

 

 

 

  Έρευνα τουριστικής αγοράς

Υ

2

 

2

4

8

5

Διαφήμιση τουριστικών επιχειρήσεων

Υ

2

 

2

4

8

5

 

 Το ένα από τα δύο

 

 

 

 

 

 

 

 Χρηματοδότηση επιχειρήσεων

ΕΥ

2

 

2

4

8

5

 Ξενοδοχειακό μάρκετινγκ

ΕΥ

2

 

2

4

8

5

Σύνολο

12

4

10

26

50

30

top

 

 ΕΞΑΜΗΝΟ Ζ'

 α/α

ΜΑΘΗΜΑ

Κ.Μ.

Θ

Ε

Α.Π.

Ω.Ε.

Φ.Ε.

Δ.Μ.

1.

 Σεμινάριο Τελειοφοίτων

Υ

 

 3

 

 3

 9

 6

2.

 Αγγλική Τουριστική Ορολογία 

Υ

3

3

6

12

7

Το ένα από τα τέσσερα

 Γαλλική Τουριστική Ορολογία 

ΕΥ

3

3

6

12

7

 Γερμανική Τουριστική Ορολογία 

ΕΥ

3

3

6

12

7

 Ιταλική Τουριστική Ορολογία 

ΕΥ

3

3

6

12

7

 Ισπανική Τουριστική Ορολογία 

ΕΥ

3

3

6

12

7

 Το ένα από τα δύο

 Θαλάσσιος Τουρισμός - Τουριστικοί Λιμένες

ΕΥ

3

1

4

10

6

 Επαγγελματικός Τουρισμός

ΕΥ

3

1

4

10

6

 Το ένα από τα δύο

Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη

ΕΥ

2

1

3

7

4

Τουριστική Πολιτική

ΕΥ

2

1

3

7

4

Σύνολο

11

3

11

22

50

30

top

 

 ΕΞΑΜΗΝΟ Η'

 α/α

ΜΑΘΗΜΑ

Κ.Μ.

Θ

Ε

Α.Π.

Ω.Ε.

Φ.Ε.

Δ.Μ.

1.

Πτυχιακή Εργασία

Υ

 

4

10

20

2.

Πρακτική Άσκηση  
(24 εβδομάδες x 40 ώρες)

Υ

40

40

10

top